Logo PANS
27 marca 2024

VI DZIEŃ ERASMUSA


Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zaprasza wszystkich studentów i pracowników do udziału w

VI Dniu Erasmusa pod hasłem „Edukacja bez granic – korzyści na całe życie!”, który odbędzie się w dniu

 

8 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00
Aula PANS, Kolegium Wschodnie

 

Do aktywnego udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni studenci z zagranicy studiujący w naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ oraz studenci i pracownicy PANS, którzy wzięli udział w programie Erasmus+ i zrealizowali mobilność zagraniczną.  

W programie m.in. wystąpienia studentów i pracowników na temat ich „Erasmusowej” przygody oraz wystąpienie uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, który przedstawi ogólne informacje o wyjazdach i niezbędnej dokumentacji. 

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę w zakresie oferty programu Erasmus+ w sektorze szkolnictwa wyższego, porozmawiać ze studentami, którzy zrealizowali swoją „Erasmusową” mobilność i zebrać informacje o uczelniach partnerskich, miastach oraz życiu studenckim za granicą.