Logo PANS

Kontakt

 

DZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+

Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Prorektor ds. rozwoju i współpracy

 

ALEKSANDRA OCZKO

 

Telefon: +48 16 73 55 113

Whatsapp: 510-084-089

e-mail: erasmus@pansp.pl

Kolegium Techniczne, pokój nr 3.44 (II piętro)

Dr Sławomir Solecki

Kolegium Techniczne, pokój nr 3.45 (II piętro)


e-mail: s.solecki@pansp.pl

Sekretariat Prorektora ds. rozwoju i współpracy:
tel. +48 16 73 55 212

Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy

Mgr Małgorzata Wałczyńska-Gancarz

Telefon: +48 16 73 55 212

e-mail: m.walczynska-gancarz@pansp.pl

Kolegium Techniczne, pokój nr 3.46 (II piętro)

 

Zespół koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+
w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/172/23 w sprawie powołania kierunkowych koordynatorów programu Erasmus+ >>>do pobrania

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

Kierunek

Imię i nazwisko koordynatora

Email

Filologia angielska

Dr Edyta Rachfał

e.rachfal@pansp.pl

Historia oraz Bezpieczeństwo transgraniczne

Dr Dariusz Iwaneczko

d.iwaneczko@pansp.pl

Stosunki międzynarodowe oraz Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne

Dr Tomasz Olejarz

t.olejarz@pansp.pl

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

Kierunek

Imię i nazwisko koordynatora

Email

Mechatronika

Dr inż. Stanisław Szabłowski, prof. PANS

s.szablowski@pansp.pl

Informatyka w biznesie

Dr Wojciech Kozioł

w.koziol@pansp.pl

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Dr Magdalena Marchel

m.marchel@pansp.pl

Inżynieria transportu i logistyki

Mgr inż. Rafał Hajduk

r.hajduk@pansp.pl

Inteligentne technologie

Dr hab. Tomasz Buratowski, prof. PANS

t.buratowski@pansp.pl

INSTYTUT SZTUK PROJEKTOWYCH

Kierunek

Imię i nazwisko koordynatora

Email

Architektura wnętrz oraz Projektowanie graficzne

Dr inż. Piotr Kisiel

p.kisiel@pansp.pl

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Kierunek

Imię i nazwisko koordynatora

Email

Pielęgniarstwo

Dr hab. Paweł Więch, prof. PANS

p.wiech@pansp.pl