Logo PANS
19 czerwca 2024

Konferencja „Przemyski Elektronik szkołą otwartą na Europę”


We wtorek, 18 czerwca br. koordynatorka programu Erasmus+ PANS – Aleksandra Oczko była gościem corocznej konferencji poświęconej realizacji programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, organizowanej przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Prof. J. Groszkowskiego w Przemyślu. W tym roku temat przewodni brzmiał „Przemyski Elektronik szkołą otwartą na Europę”. Nauczyciele i uczniowie szkoły podzielili się doświadczeniami związanymi z odbywaniem praktyk zawodowych za granicą i opowiedzieli jak z praktycznego punktu widzenia wyglądała organizacja ich pracy oraz całego wyjazdu. Oczywiście nie zabrakło również akcentu podróżniczego, który jest nieodłączną częścią Erasmusa, gdyż uczniowie bardzo chętnie zaprezentowali zdjęcia ze swoich pieszych wycieczek, które stanowiły miłą odskocznię po całym dniu intensywnych praktyk. 

Zasady i forma realizacji mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego znacznie różnią się od mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego, jednak wartości i korzyści płynące z tego typu wyjazdów są bardzo zbliżone. Nauka przez doświadczenia, zdobywanie wiedzy praktycznej, podszkolenie języka, nawiązanie nowych znajomości, poznanie odmiennej kultury czy wzmocnienie tożsamości europejskiej to tylko kilka z atutów jakie daje program Erasmus+.  

Wymiana doświadczeń zawsze przynosi wymierne korzyści. Dlatego też uczelniani eksperci chętnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez różne środowiska i wzmacniają współpracę z placówkami, które tak jak PANS angażują się w program mobilności edukacyjnej programu Erasmus+.

 

Tekst: Aleksandra Oczko

Zdjęcia: Grzegorz Gajdzik