Logo PANS
7 maja 2024

Węgierska przygoda w Egerze- czyli mobilność szkoleniowa w Eszterházy Károly Catholic University


W dniach 22 – 26 kwietnia 2024 r. pracownicy PANS (Aleksandra Oczko – koordynatorka programu Erasmus+, Agata Lalik – pracowniczka Akademickiego Biura Karier, Robert Niedziałkowski – pracownik Instytutu Nauk Technicznych) zrealizowali mobilność szkoleniową w ramach programu Erasmus+. Tym razem miejscem docelowym była uczelnia Eszterházy Károly Catholic University w Egerze, która powstała w 1774 r., chociaż początki kształcenia w murach uczelnianych sięgają roku 1700. Od 2021 r. właścicielem uczelni jest Archidiecezja jagierska (rzymskokatolicka archidiecezja w Egerze). Uczelnia obsługuje obecnie ponad 8 tys. studentów i oferuje kierunki z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, sztuki, edukacji i teologii.

W dziale ds. strategii międzynarodowej i rozwoju programów (International Strategy and Program Development Department) pracuje 13 osób – co ciekawe wszyscy pracownicy działu to kobiety –  z czego 5 zajmuje się mobilnościami m.in. w ramach programu Erasmus+. Ze względu na nieobecność głównej koordynatorki, opieką otoczyła nas pani Kata Hodosi, która podkreślała, że dzięki dobrej komunikacji i ścisłej współpracy wszystkie pracowniczki biura są w stanie przejmować swoje obowiązki bez przestojów w pracy. Wizyta opierała się na spotkaniach z pracownikami, którzy na uczelni zajmują stanowiska podobne do stanowisk pracowników PANS (szkolenie typu job shadowing). Pracownicy mogli bliżej zapoznać się ze strukturą administracyjną uczelni, zaznajomić się ze specyfiką pracy na konkretnych stanowiskach, wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat konkretnych obowiązków oraz poznać narzędzia ułatwiające pracę przy obsłudze studentów czy przy gromadzeniu i sporządzaniu dokumentów. Eszterházy Károly Catholic University prężnie działa również w Akcji 2 programu Erasmus+. Uczelnia podjęła się realizacji już 8 projektów dotyczących m.in. ochrony środowiska i zmian klimatu. Oprócz programu Erasmus+ uczelnia obsługuje szereg innych programów wymiany międzynarodowej dla studentów oraz pracowników.

Po odbytych szkoleniach w uczelni pracownicy mieli okazję zapoznać się z tradycyjnym jedzeniem węgierskim oraz zwiedzić zabytki i atrakcje Egeru znajdujące się w okolicy uczelni tj. minaret, schody przyjaźni polsko-węgierskiej, XVIII-wieczny zamek, neoklasycystyczną bazylikę oraz barokowy kościół Zakonu Braci Mniejszych.