Logo PANS
18 marca 2024

Erasmus na Słowacji – mobilność szkoleniowa w Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach


Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ U
Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach
, Słowacja
Data mobilności: 29.01.2024 r. – 02.02.2024 r.
Uczestnicy mobilności: Katarzyna Leś, Dominika Kotek, Joanna Gwizdała.

Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach jest słowackim uniwersytetem z siedzibą w Koszycach. Ta publiczna szkoła wyższa została założona w 1959 roku i jest drugim najstarszym uniwersytetem na terenie Słowacji. Została nazwana po słowackim poecie, historyku i profesorze uniwersyteckiemu – Pavla Jozefie Šafáriku, założycielu slawistyki. UPJŠ historycznie nawiązuje do ponad 300-letniej tradycji Uniwersytetu w Koszycach – Universitas Cassoviensis założonego w roku 1657.

W ramach uniwersytetu działają następujące wydziały:

  • Medyczny – (słow.) Lekarska Fakulta
  • Nauk Przyrodniczych – (słow.) Prírodovedecká fakulta
  • Prawa – (słow.) Pravnicka fakulta,
  • Administracji Publicznej – (słow.) Fakulta verejnej spravy
  • Filozoficzny – (słow.) Filozoficka Fakulta.

Od początku swojego istnienia UPJŠ zajmuje czołowe miejsce w słowackim systemie kształcenia uniwersyteckiego i stał się międzynarodowo uznanym centrum naukowo-badawczym. Od wielu lat znajduje się wśród najlepiej ocenianych Uniwersytetów w Słowacji, a absolwenci tego Uniwersytetu mają dobrą reputację w kraju i za granicą.

Studia w programach licencjackich i magisterskich w języku słowackim są bezpłatne dla obywateli krajowych, obywateli UE i obywateli państw trzecich. Nauka w języku angielskim podlega opłacie za naukę w wysokości 3000 EURO za rok akademicki (1500 EUR za semestr). Zapewniamy kursy języka słowackiego dla studentów zagranicznych bezpłatnie.

Studenci studiów licencjackich i magisterskich kwalifikują się do stypendiów motywacyjnych (ok. 1400 EUR rocznie), jeśli należą do 20% najlepszych studentów w programie studiów. Studenci mogą również ubiegać się o stanowisko badawcze lub techniczne w swojej dziedzinie na wydziale (1200 EUR rocznie).

Studium doktoranckie jest wspierane finansowo poprzez zapewnienie studentom funduszy (stypendiów). Takie studia podlegają opłacie za naukę w wysokości 5000 EUR za rok akademicki (2500 EUR za semestr) i nie ma zastosowania żadne finansowanie państwowe.

Uniwersytet współpracuje z wieloma uniwersytetami za granicą przyjmując studentów w ramach programów wymiany mobilności, takich jak Erasmus +, Ceepus, SAIA, Cotutelle, umożliwia studentom staże i wymiany za granicą. Głównym celem UPJŠ w nadchodzących latach jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych na Uniwersytecie.

Erasmus+ umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, poszerza szeroko rozumiane kompetencje społeczne i jest z pewnością programem, które na stałe powinien znajdować się w ofercie szkoleniowej dla pracowników administracji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Wyjazd daje możliwość poznania innego kraju, jego kultury, mieszkańców, ale także podszkolenia języka, a jego wymiernym efektem jest nawiązanie stałej współpracy z działami uczelni, które w strukturze organizacyjnej partnerskiej uczelni są tożsame z jednostkami organizacyjnymi PANS. Zachęcamy nasze koleżanki, a także kolegów do wyjazdów w ramach wymiany międzynarodowej, aczkolwiek proszę pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona 😉